Her er de siste oppdateringene i Pharos for September

🔦 Google Analytics 4

Nettsiden er som regel navet en bedrifts digitale markedsføring, og derfor er det viktig å vite så mye som mulig om hvordan kundene bruker din.

Google Analytics har vært de fleste bedrifters foretrukne verktøy for å få informasjon om hvor mange besøk de har hatt på et domene, og hva brukerne har gjort på siden. Fra og med 1. juli 2023 vil dagens versjon av Google Analytics, Universal Analytics, slutte å samle inn og prosessere ny data.

Den nye løsningen, Google Analytics 4 (GA4), er en komplett overhaling av Google Analytics produktet og byr på mange nye og spennende funksjoner. Med et nytt brukergrensersnitt og store endringer i det konseptuelle kan det oppleves som mer komplekst og vanskelig.

Vi har derfor lagt til mulighet for å ha Google Analytics 4 som en ressurs i Pharos. Med denne endringen har vi også lagt til en ny rapport som vi har kalt Website Analytics for å hjelpe deg tolke dataen på en enkel og elegant måte.

De to første funksjonene er Acquisition og Pages, som vil hjelpe deg besvare spørsmålene «Hvordan kommer brukerne seg til nettsiden min?» og «Hva gjør de når de er på siden?».

I Acquisition har du større valgfrihet til å utforske dataen din enn tidligere. For eksempel kan du bryte ned dataen på enhetstype (mobil, tablet eller datamaskin), de byene som gir mest trafikk til siden, og hvilken kanal som ledet de inn på siden. For enda mer innsikt kan du kombinere to dimensjoner.

Pages gir deg full oversikt over besøk til individuelle sider, samt muligheten til å kategorisere sider gjennom Tags. Med Pages rapporten får du informasjon om hvor mange som har besøkt en spesifikk side, hvor lenge kunder i gjennomsnitt er på siden, og om de utfører en handling som er markert med konvertering.

På begge sidene er det også mulig å velge rader i tabellen for å sammenligne de i grafen over.

Tips! Trykk på en URL for å bli tatt til Page Insight for en spesifikk side for bedre innsikt om trafikken og besøkende til den siden.

GA4 er per i dag bare begrenset til Website Analytics, men vi vil i løpet av de neste månedene overføre deler av systemet som i dag er avhengig av Universal Analytics slik at du kan få mest mulig innsikt. Over tid vil vi også starte å fase ut støtte for Universal Analytics i Pharos.

Trenger du hjelp med overgangen til Google Analytics 4? Si i fra så tar vi en prat.

📶 Page Score

På en nettside er det noen sider som er viktigere enn andre, og inntil nå har det vært en subjektiv analyse på å definere det.

I september lanserte vi Page Score en algoritmisk måte å rangere sider på i forhold til hverandre, slik at du i større grad kan prioritere sider som trenger arbeid.

Algoritmen baserer seg blant annet på antall brukere til siden, eksponering i betalte og organiske medier, og linking strukturen på domenet.

Over tid vil vi endre vektingen i algoritmen, for å oppnå best mulig resultat. Merk at scoren er ikke viktig alene, men brukes heller for å sammenligne sider. Denne scoren benyttes til sortering og prioritering av sider i ulike deler av systemet.

🔗 Delbare rapporter

Å dele innsikt på tvers av organisasjonen er nå blitt enda enklere, ved å trykke «Share report» kan du kopiere en lenke med akkurat de filterne du har brukt.

👁 Xandr

Hvis du kjører bannerannonsering gjennom Xandr har vi nå lagt til mulighet til å se resultatene fra kampanjene dine rett i Marketing Performance rapporten.

🗳 Mindre endringer som er verdt å merke seg

  • De forhåndsdefinerte datoperiodene for de siste 7, 30, 60 og 90 dagene, og This month kan nå sammenlignes med samme periode for et år siden
  • Vi har gjort endringer i History-taben i Page Insight som skal gjøre at vi plukker opp endringer på siden mye bedre.
  • Du kan nå bryte ned grafdata på ukedag, ved å trykke på Options og velge Weekday i Date range breakdown.
  • Marker flere rader i Marketing Performance rapporten for raskere tagging

🔜 Hva jobber vi med?

Over de neste ukene vil vi jobbe med

📈 Google Analytics 4 konverteringer

Vi ønsker å gi deg bedre oversikt over de viktigste handlingene som utføres på nettsiden din, ved å legge til en egen side for konverteringer fra Google Analytics 4.

📝 Skriftlige rapporter

Noen ganger må du forvandle data til en historie, og da ønsker man i større grad kontrollere narrative. I løpet av de neste månedene vil vi utvikle et verktøy som lar deg analysere og dele innsikten din gjennom skriftlige rapporter.

👾 Nye datakilder

Vi er stadig på utkikk etter nye måter å tilføre data inn til Pharos for å forklare hva, hvorfor og når noe har skjedd. Nye datakilder er derfor også noe som vil jobbes med over vinteren.

🧰 Oppdatering av eksisterende funksjoner

Forbedringer og utvidelser av eksisterende funksjoner er også på vår liste fremover.

🤐 Mange nye og interessante funksjoner

På en av tavlene våre i kontoret, har vi flere tegninger og illustrasjoner over nye nyttige funksjoner som vil hjelpe deg å gjøre enda mer med din data. Vi vil oppdatere deg/dere når disse illustrasjonene har blitt gjort om til bits og bytes.

Som alltid, om du/dere har noen spørsmål, forslag, innspill, eller ønsker en gjennomgang av de forskjellige funksjonalitetene du/dere har tilgang til i dag, gjerne gi beskjed!

Comments are closed.