Hva er organisk søk? - Lighthouse8 Hva er organisk søk? - Lighthouse8

FAQ

Hva er organisk søk?

Finn ut hva organisk søk egentlig er.

Når du gjør et søk, for eksempel i Google, vises det vanligvis en rekke forskjellige nettsider i søkeresultatene. Noen av disse nettstedene har betalt Google for å få vist sin nettside i søkeresultatene for akkurat det søkeordet som du brukte, men de fleste av sidene vises organisk. Det at de ‘vises organisk’ betyr altså at de ikke har betalt Google for å vise sin nettside i søkeresultatene.

Ofte vil de ikke-betalte søkeresultatene være mer relevante for brukeren, da søkemotorene har utviklet avanserte algoritmer som ser til at søkemotorresultatene passer så bra som overhodet mulig med både personen som søker, søkeordet som brukes og ikke minst, søkintensjonen til brukeren. Dette har man derimot ingen garanti for at er tilfellet i de betalte resultatene.

Organisk søk er, for veldig mange nettsteder, den viktigste kilden til trafikk. Det varierer selvfølgelig veldig fra nettsted til nettsted, men det er gjort undersøkelser som viser at trafikk fra organisk søk, i gjennomsnitt, står for mer en 53% av all sporbar trafikk inn til nettsider. Siden organisk søk er en av de viktigste kildene til trafikk, er det selvfølgelig veldig viktig å vise til søkemotorene at man selv har det innholdet, og det søkeresultatet, som passer best med, og er mest relevant for, det søkeordet som blir brukt og søkintensjonen bak dette. Jobben med å overbevise søkemotorene om at man selv sitter på det beste resultatet for det som søkes etter kalles for søkemotoroptimalisering (SEO).